Här kommer en sammanfattning av de regeländringar som träder i kraft 20200101

Dessa kommer att finnas i en uppdaterad version av Boken för Tävlande.

Observera att även det som finns i erratalistan kommer att flyttas in i nya BfT

Regeländringar 2020

ERRATA 2020-2

Bifogat till de nya reglerna finner ni även ett förtydligande gällande ranking samt en matris över de nya åldersklasserna.

Åldersmatris

I tidigare åldersmatris har minikids och barn 1 klassen varit fel, det som står i denna gäller
och är vad som stämmer överens med IDOs regler.