Från VT 2020 kommer SDL att erbjuda även bronsklass i Slow och Engelsk Freestyle i Solo och Duo på alla Rising Star tävlingar i samtliga ligor. Detta görs för att ytterligare underlätta dansskolornas möjlighet till bredd i sin verksamhet samt för att dansare som nyligen börjat tävla ska kunna delta i många discipliner på en och samma tävling.