Nu finns nya boken för tävlande ute på hemsidan, gäller från 20200101

Nya regler för konstnärlig dans
Inför hösten 2020 kommer vi att göra förändringar i upplägget för konstnärlig dans.
Under våren är upplägget precis som vanligt.