From 2018 kommer digital bedömning att användas på tävlingar och den ”klassiska papper och domarflickor modellen” går i graven.

Givetvis kommer domare att utbildas i det system vi kommer att använda under vinterkongressen i Uppsala början av januari.