Stort grattis till våra 40 examinerade tränare under hösten 2017!