SDL kommer justera Battleregler för att anpassa för ytterligare åldersgrupp 2020. Ändringen sker alltså vid årsskiftet.

Vi kommer ändra och dansa två åldersklasser åt gången i uttagning istället för 3. Uttagning dansas som idag men 40 sek av varje stil istället för 1 min.

Fram till Semi Battlar vi i 2 olika stilar. Från semi Battlar vi precis som idag.

Ändringarna är nödvändiga för att hinna med tidsmässigt! Ändringarna har jobbats fram av arbetsgrupp SDL.

Klicka här för att se nytt upplägg!