Styrelsen har nu fått bekräftat att dans.se kan göra de ändringar som systemet kräver, enklare än vad som ursprungligen sades.
Därför kommer SDO att införa de nya åldersindelningarna i samtliga discipliner from 2020 istället för hösten 2019.

Åldersmatris 2020