2019 var andra året vi gemensamt arrangerade Mega Dance Weekend – och vilken dansfest det blev.

På temat ”Vi får danssverige att växa” fortsätter tävlingen att vara ett öppet arrangemang utan krav på SDO licens.

Under 5 dagar fick alla discipliner en chans att tävla och inspireras. Totalt deltog 2750 dansare, 4300 besökare såg tävlingen och 2157 priser delades ut!

Nu siktar vi på att samla lärdomarna så vi kan bli ännu bättre nästa år. I de inledande rundorna var det t.ex. ibland lite för fullt i hallarna.

Så kan det bli när 1200 fler dansare vill tävla och många väljer att anmäla sig så sent som möjligt. Nu arbetar vi på att inte få samma problem nästa år.

Jag passa på att rikta ett stort tack till vår projektledare Ted Heikura som fått allt detta att fungera. Utom honom inget Mega Dance Weekend i regi av SDO.

Tack också till alla medlemmar som bidragit på ett eller annat sätt att göra detta möjligt. Jag vill särskilt uppmärksamma Magnus Persson och Maria Boström-Fors som inte bara lagt mycket tid och utan också bidragit med en positiv och lösningsfokuserad attityd genom hela arrangemanget. I samma veva vill jag också passa på att tacka Danielle Kindahl, utan henne hade den Challenger SDO fick arrangera i Uppsala aldrig ägt rum.

Mega Dance Weekend är vårt gemensamma projekt och spelar en viktig roll i den fortsatta utvecklingen av SDO och SDL.
Framåt, Öppet, Roligt – tillsammans gör vi detta möjligt!

Joachim