Pardans
Styrelsen har vid möte under kongressen beslutat att ta tillbaka ändringen i tid för varje pardans på tävling.
Det kvarstår med 1,30.

Öppen klass
Öppen klass i Rumba är för Brons-Silver (eftersom Rumba ingår i Guldklass)
Öppen klass i Samba är för Brons-Guld (eftersom det inte ingår i Guldklass)
Öppen klass i Slowfoxtrot är för Brons-Silver (eftersom Slowfoxtrot ingår i Guldklass)
Öppen klass i Tango är för Brons-Guld (eftersom det inte ingår i Guldklass)

Nya öppna klasser är alltså Rumba och Slowfoxtrot som tidigare erbjudits som endansklasser
för Brons men inte längre gör det och då har vi en öppen klass där alla åldersklasser kan delta.
Öppen klass i Samba och Tango har vi haft tidigare och där är ingen skillnad.