Boken för Tävlande finns nu i ny version på Swedish Dance Leagues hemsida samt i bifogad pdf nedan. Notera att utförandet skiljer sig något mot tidigare och att en del regler nu finns under ett kapitel som heter ”icke disciplinspecifika regler och bestämmelser” samt att den nya tävlingsdisciplinen improvisation finns med på sidan 75. Trevlig läsning!

Boken för tävlande