Tävlingsstruktur2018-01-03T12:48:28+00:00

NYTT TÄVLINGSSYSTEM 

Till våren 2018 presenterar SDO ett nytt tävlingssystem.
Det nya systemet innebär 4 olika sorters tävlingar; Rising Star Tävlingar, Challenger Tävlingar, Masters Tävlingar och Svenska Mästerskap. Dessa är uppdelade efter både klass och dansgren, och samtliga tävlingar kommer vara tillgängliga för dansare från hela Sverige.
Vissa tävlingar kommer vara på två olika orter samtidigt, där man själv kan välja vilken ort man vill anmäla sig till. Detta gäller framförallt Rising Star Tävlingarna, men i vissa fall även Challenger Tävlingarna.

Tävlingarna är uppdelade efter både klass och gren på följande vis:

Rising Star Tävlingar 

Denna tävling är endast för bronsdansare. Tävlingarna kommer att arrangeras på två olika orter samma datum, där man själv kan välja vilken man vill anmäla sig till. På Rising Star Tävlingarna kan man delta i följande discipliner:
 • Disco
 • Hiphop
 • Disco Freestyle
 • Ballroom
 • Artistic Ballroom

Masters Tävlingar

Denna tävling är för star-, superstar- & championdansare. Här tävlar samtliga dansare på samma tävling.
Det finns två olika varianter på Masterstävlingar, där den ena varianten är för discodansare och den andra för hiphopdansare.

1. Master Disco

 •   Disco: star, superstar & champion
 •   Disco Freestyle: champion

2. Master Hiphop

 • Hiphop: star, superstar & champion
 • Battle
 • Electric Boggie

Challenger Tävlingar

Denna tävling är för silver- & gulddansare. Dessa tävlingar kommer ibland att arrangeras på två olika orter samtidigt, precis som Rising Star Tävlingarna, och ibland endast på en ort, precis som Masters Tävlingarna.
Här kombineras grenarna Disco och/eller Hiphop med någon av de andra fyra disciplinerna.
Det finns således fyra olika varianter av Challenger Tävlingar.

1. Challenger Disco & Konstnärligt

 • Disco: silver & guld
 • Disco Freestyle: silver 
 • Konstnärlig dans: alla klasser 

2. Challenger Disco & Ballroom  

 • Disco: silver & guld
 • Disco Freestyle: silver 
 • Ballroom/Art Ballroom: alla klasser

3. Challenger Hiphop, Slow & Engelsk Freestyle

 • Hiphop: silver & guld 
 • Engelsk Freestyle & Slow: alla klasser

4. Challenger Disco & Hiphop 

 • Disco: silver & guld
 • Hiphop: silver & guld ​

Svenska Mästerskap i dans

Svenska Mästerskap kommer hållas i samtliga grenar och klasser gemensamt. SM kommer anordnas en gång per år under Kristi Himmelsfärd, och pågå i fyra dagar.

NY ÅLDERSINDELNING

Brons-Star i solo och duo.

Minikids:         upp till 7 år
Barn 1:             8-9 år
Barn 2:             10-11 år

Junior 1:           12 år
Junior 2:           13 år
Junior 3:           14 år
Junior 4:           15 år

Ungdom:         16-17 år
Vuxen:              18 år och över
Vuxen 2:          30 år och över
(valfritt om man vill dansa Vuxen eller Vuxen 2 om du är över 30 år)

Superstar-Champion i solo och duo.
Brons-champion i grupp.

Barn                  upp till 11år
Junior               11år – 15år
Vuxen:              16år och över

BOKEN FÖR TÄVLANDE

Regler, domare, poängsystem och allt annat du behöver veta som tävlande:

Hämta hem ”Boken för tävlande” här >>